OCHRANA SOUKROMÍ E COOKIE

Privacy Policy

Tato stránka popisuje, jak spravovat webové stránky v souvislosti se zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří s nimi konzultují.

Informace o zpracování osobních údajů podle článku 13 legislativního nařízení č. 196 a Evropské nařízení 679/2016.

Poskytujeme vám potřebné informace týkajících se účelů a metod zpracování vašich osobních údajů, jakož i rozsahu komunikace a jejich šíření, povahy údajů, které máme k dispozici a jejich poskytování.

www.hotelharris.it

Informace jsou poskytovány pouze pro tuto webovou stránku a nikoliv pro jiné webové stránky, eventuálně konzultované prostřednictvím odkazů na těchto stránkách.

Vlastník zpracování

Po konzultaci s touto stránkou mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. „Vlastníkem“ jejich zpracování je:

Azienda:  Hotel Harry’s srl

con sede in: Via Giuseppe Verdi, 154

Città: 30016 Jesolo – VE

C.F. / P. IVA: 04400600278

Email: info@hotelharris.it

Chcete-li získat informace o svých osobních údajích, konečnost a subjekty, s nimiž jsou data sdílena, obraťte se na vlastníka.

Účel zpracování

Zpracování žádosti o cenovou nabídku či rezervaci

 • Údaje zasílané prostřednictvím této webové stránky budou zpracovány k odpovězení na žádosti cenové nabídky či informace, k zasílání zpráv o ubytování či nabízených služeb, k zasílání aktualizace tarifů či speciálních cenových nabídek a k navrhování alternativního termínu pobytu souvisejícího s počáteční žádostí či ke shrnutí údajů eventuální potvrzené rezervace.

Právní základ o zpracování údajů

Vlastník zpracovává Osobní údaje týkající se Uživatele, pokud existuje jedna z následujících podmínek:

 • Uživatel udělil souhlas s jedním nebo více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy s uživatelem nebo pro provedení předsmluvních opatření;
 • zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,kde předmětem je majitel;
 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo pro výkon veřejných pravomocí svěřených správci údajů;
 • zpracování je nezbytné pro sledování oprávněného zájmu správce údajů nebo třetích osob.

V každém případě je vždy možné požádat majitele, aby objasnil konkrétní právní základ každého zacházení a zejména upřesnil, zda je zacházení založeno dle zákona, stanovením smlouvy či nutné k uzavření smlouvy.

Časové období konzervace

Data jsou zpracovávána a uchovávána po dobu potřebnou pro účely, pro které byly shromážděny. Tudíž:

 • Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Vlastníkem a Uživatelem budou uchovávány až do dokončení této smlouvy.
 • Osobní údaje shromážděné pro účely související s oprávněným zájmem správce údajů budou uchovávány, dokud nebude tento zájem splněn. Uživatel může získat další informace o oprávněném zájmu vlastníka v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním majitele.

Je-li zacházení založeno na souhlasu Uživatele, může Majitel uchovávat Osobní údaje déle, dokud nebude tento souhlas odvolán. Dále by mohl být správce údajů povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, v souladu se zákonnou povinností či na základě příkazu státních orgánů.

Po ukončení časového období konzervace dat, budou osobní údaje vymazány. Tudíž, po vypršení této lhůty, právo na přístup, zrušení, rektifikace a právo na přenos dat, již nebude možné dále uplatnit.

Způsob zacházení

Správce údajů zachází s osobními údaji uživatelů tak, že přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení osobních údajů.

Zpracování se provádí pomocí IT a / nebo pomocí telematických nástrojů, organizačními metodami a logikou striktně navazující pro uvedené účely. Kromě vlastníka, mohou mít v některých případech přístup k datům kategorie pověřených osob, zapojených do organizace stránek (správní, obchodní, marketingové, právní, správci systému), externí strany (např. Poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury)či v případě potřeby jsou jmenováni odpovědní zástupci ze strany Vlastníka. Aktualizovaný seznam odpovědných zástupců, může být vždy požadován od správce dat.

Oblast

Data jsou zpracovávána na provozovnách správce dat a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany podílející se na zpracování. Další informace získáte od vlastníka.

Období konzervace dat

Data jsou zpracovávána po dobu nezbytně nutnou k rozvinutí služeb Uživatele či účelů popsaných v tomto dokumentu. Uživatel může vždy požádat o přerušení Zpracování nebo zrušení Dat.

TYPY ZPRACOVANÝCH DAT

Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této webové stránky, získávají během svého běžného provozu některá osobní data, jejichž přenos je implicitně využíván při používání internetových komunikačních protokolů.
Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány proto, aby byly spojeny s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale ze své podstaty by mohly, prostřednictvím zpracování a přidružení údajů třetích stran, umožnit identifikaci uživatelů.

Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů, které používají uživatelé připojující se k webu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu odesílání požadavků na server, velikost souboru získaného v odezvě, číselný kód udávající stav odezvy daný serverem (povoleno, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

Tyto údaje se používají pouze k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného fungování.

Data poskytovaná uživatelem dobrovolně

Nepovinné, explicitní a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, jakož i veškerých dalších osobních údajů obsažených ve zprávě, která je nezbytná k zodpovězení požadavků.

Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří odesílají požadavky nebo kteří si předplatí služby nabízené touto webovou stránkou, budou použity pouze za účelem provedení či poskytnutí požadované služby.

Práva zúčastněné strany

Chceme Vás informovat, že evropská nařízení uznávají některá práva, jakožto právo na přístup, opravu, zrušení, omezení či opozici zacházení, mimo práva na přenositelnost údajů, jen v případě potřeby (články 15 až 22 nařízení EU č. 679 z roku 2016). Mohou rovněž podat stížnost orgánu dozoru, dle postupů stanovených stávajícími právními předpisy.

Pro další informace a uplatnění práv uznaných evropským nařízením, můžete kontaktovat správce údajů.

Změny těchto zásad o ochraně osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady o ochraně osobních údajů, oznámením uživatelům na této stránce. Proto tuto stránku často kontrolujte. V případě neakceptování změn v této politice ochrany soukromí, je uživatel povinen přestat používat tuto webovou stránku a může požádat správce údajů, aby jeho osobní údaje odstranil. Pokud není uvedeno jinak, předchozí zásady o ochraně osobních údajů, se budou i nadále vztahovat na osobní údaje shromážděné do tohoto okamžiku.

Informace o těchto zásadách o ochraně osobních údajů

Za tyto zásady ochrany osobních údajů odpovídá správce údajů.

Informace o Cookies

Dle čláků 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (dále jen „ochrana osobních údajů), na základě Všeobecného ustanovení o záruce Ochrany osobních údajů ze dne 8 května 2014, poskytujeme uživatelům stránek informace týkající se použitých souborů cookie.

Co jsou cookies

“Cookie” je textový soubor uložený v počítači uživatele v momentě, kdy vstupuje na webovou stránku, aby poskytl informace pokaždé, když se vrátí na stejný web.

Je to připomínka již navštívené stránky. S cookie, webový server odesílá informace do prohlížeče uživatele (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atd.) uložené v jeho počítači a při každém návratu uživatele na stránku je znovu načten a aktualizován. Tímto způsobem se web stránka může automaticky přizpůsobit uživateli.

Během navigace může uživatel na svých terminálech také přijímat cookies z různých stránek (cookies „třetích stran“), které jsou nastaveny přímo provozovateli těchto webových stránek a využívány pro účely a způsoby, které jsou těmito metodami definovány.

Typy cookie používané v přítomném webu

Technické cookie

Web používá technické cookie, kde není vyžadován souhlas uživatele.

Technické cookies jsou například:

 • cookies pro prohlížení nebo relace, které zaručují normální navigace a používání webových stránek (například umožnění nákupu nebo ověření přístupu k zakázaným oblastem);
 • cookie služby Analytics, podobné technickým cookies, které jsou přímo používané od správce webu k shromažďování informací v souhrnné formě o počtu uživatelích a jak navštěvují samotný web;
 • funkce cookies, které umožňují uživateli procházet ve funkci Soubor vybraných kritérií (například jazyk, produkty vybrané pro nákup) za účelem zlepšení služby poskytované stejnou stranou.

Cookie třetích stran

Prostřednictvím webových stránek jsou instalované cookie třetích stran, jakož to technické, tak i profilové.

Profilové cookie třetích stran, jsou cookie nutné k vytvoření profilu uživatelů, za účelem odesílání reklamních zpráv, v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem uvnitř webových stránek.

Jednotlivé cookies třetích stran jsou podrobně popsány, stejně jako odkazy, kterými může uživatel získat více informací a požádat o deaktivaci cookies.

​Cookies Google Analytics

Stránka používá Google Analytics.

Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“), která používá soubory cookie uložené v počítači uživatele, aby umožnila statistickou analýzu v souhrnné podobě za účelem využití navštívené webové stránky.

Služba Google Analytics používá přivážně vlastní cookie k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků s webovými stránkami. Tyto cookies se používají k ukládání informací, které neumožňují osobní identifikaci uživatelů. Prohlížeče nesdílejí vlastní soubory cookie mezi různými doménami.

Pro konzultaci o ochraně osobních údajů služby Google Analytics, navštivte stránky.http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Normy o ochraně osobních údajů společnosti Google, naleznete v následujícím odkazu:

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Data generována od společnosti Google Analytics jsou uloženy od Google tak, jak je uvedeno v dostupných informacích v následujícím odkazu:

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies Google Adwords

Stránky mohou používat program Google AdWords s funkcemi Remarketing. K tomu jsou vydávány technické i profilovací soubory cookie. Oba soubory jsou spravovány společností Google Inc.

Uživatelé mohou ve svých nastaveních internetového prohlížeče zakázat soubory cookie Google.
Jak zakázat soubory cookie:
https://support.google.com/adwords/answer/32050
Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/

​Cookies Facebook

Stránky mohou používat soubory cookie společnosti Facebook Inc., aby sledovaly průběh kampaní AdWords a reklamních akcí. Klikněte zde pro více informací o používání cookies Facebook:https://www.facebook.com/help/cookies/

Cookies Tripadvisor

Stránky mohou používat technické i profilovací soubory cookie společnosti TripAdvisor LLC.
Klikněte zde pro více informací o používání cookieshttp://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html

Social Network: button e widget

Social buttons jsou ta „tlačítka“ na webu, která zobrazují ikony sociálních sítí (například Facebook a Twitter) a umožňují uživatelům, kteří navigují , komunikovat s jedním „kliknutím“ přímo se sociálními platformami.

Widget je interaktivní nástroj, který umožňuje sdílení multimediálního obsahu prostřednictvím různých webových stránek a sociálních sítí (např. Widget Tripadvisor).

Stránky mohou obsahovat widgety třetích stran, které zahrnují instalaci technických i profilovacích cookies .
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei Social.

Pro více informací, také o deaktivaci těchto cookies, doporučujeme konzultovat následující odkazy:

Twitter:

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#

http://twitter.com/privacy

Facebook:

https://www.facebook.com/help/cookies

Linkedin:

 https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Conferimento dei dati

S výjimkou technických cookies, které jsou nezbytně nutné pro běžné prohlížení, je poskytování údajů ponecháno na vůli zúčastněné strany, která se rozhodne prohlížet stránky po přečtení stručných informací obsažených v daném banneru a využít služeb, které zahrnují instalace cookies.

Zájemci se proto mohou vyhnout instalaci souborů cookie tak, že si ponechají banner (pozdržením se tedy kliknutí na tlačítko „ok“) a také prostřednictvím speciálních funkcí dostupných ve vašem prohlížeči.

Zakázání souborů cookie

Bez ohledu na výše uvedené informace týkající se cookies, které jsou nezbytně nutné pro navigaci, může uživatel smazat další cookies prostřednictvím funkcí, které k tomuto účelu zpřístupní Majitel prostřednictvím těchto informací nebo přímo prostřednictvím svého prohlížeče.

Každý prohlížeč má různé postupy pro správu nastavení. Uživatel může získat konkrétní pokyny prostřednictvím odkazů níže.

Deaktivace cookies třetích stran je také možná metodami, které jsou k dispozici přímo od třetího vlastníka společnosti, a to v opatřeních, které jsou poznamenány v odkazech uvedených v odstavci „cookies třetích stran“

Informace o souborech cookie uložených ve vašem terminálu a jejich individuální vypnutí naleznete v odkazu:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Změny těchto zásad pro soubory cookie

Správce dat si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady cookie tím, že poskytne reklamu uživatelům této stránky. Prosíme o časté kontrolování této stránky.